Pallet gỗ

Mục đích sử dụng: dùng để bảo vệ, lưu trữ và vận chuyển hàng hoá

  • Pallet dùng để chất hàng hoá, sản phẩm lên và di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác. Chúng giúp sản phẩm được giữ cố định không bị xê dịch nhờ đó mà hình dạng, kích thước, chất lượng sản phẩm được bảo vệ tối ưu. Đồng thời nhờ pallet mà hàng hoá, sản phẩm được vận chuyển một cách dễ dàng.
  • Pallet còn được dùng để kê sản phẩm lưu trữ trong kho,…. có rất nhiều công dụng tùy theo mục đích sử dụng của mỗi người.

Tiêu chuẩn kĩ thuật Pallet gỗ

Kích thước

– Theo MM: 800mm x 1200mm; 1200mm x 1000mm; 100mm x 1200mm; 800mm x 600mm

– Theo inch: 31.50in x 47.24in; 47.24in x 39.37in; 39.37in x 47.24in; 31.50in x 23.62in

Nguyên liệu Làm từ gỗ keo/thông và một số loại gỗ rừng trồng khác  ở Việt Nam.
Khuyết tật Các khuyết tật tự nhiên như ruột, dác gỗ, mắt được phép. Cọc gỗ không sâu mục, nứt gãy.
Xử lí bề mặt Cắt và nhám một hay hai tùy theo yêu cầu của khách hàng. Có thể lau dầu tự nhiên hoặc sơn bóng trong.
Độ ẩm 14% ± 2%
Công suất 1-10 x 40’ HC conts/ tháng.
Đóng gói Pallets, màng co.

Các loại Pallet gỗ

Pallets gỗ thông

Pallet gỗ keo