Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Nhận thấy cơ hội từ các hiệp điện thương mại mà Việt nam đã và sẽ là thành viên và tiềm năng ngành chế biến gỗ Việt nam còn chưa được khai thác hết, các nhà sáng lập công ty muốn xây dựng Viwood Asia trở thành nhà cung cấp các sản phẩm: cọc gỗ, sân vườn trang trí nhà cửa, Pallet hàng đầu thế giới, đưa sản phẩm gỗ rừng trồng trong nước ra quốc tế bằng thương hiệu Việt.

Sứ mệnh

Chúng tôi phục vụ khách hàng quốc tế thông qua sự cam kết chặt chẽ về uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm.