Thị trường xuất khẩu

Thị trường chính Đài Loan, Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc, Châu Âu.
Doanh thu xuất khẩu 6 triệu USD/năm