Cọc gỗ tự nhiên

Mục đích sử dụng: chống đỡ cây đô thị, chống đỡ hoặc làm giàn đỡ cây trồng nông nghiệp.

Tuốt tròn, vót nhọn 1 đầu, không phun phủ bề mặt hoặc phun phủ dầu/ sơn bóng tự nhiên.

Tiêu chuẩn kĩ thuật cọc gỗ

Kích thước Theo yêu cầu của khách hàng, chiều dài 600-3000mm; đường kính 30-150mm.
Nguyên liệu Làm từ gỗ keo, gỗ bạch đàn, gỗ mỡ và một số loại gỗ rừng trồng khác  ở Việt Nam.
Khuyết tật Các khuyết tật tự nhiên như ruột, dác gỗ, mắt được phép. Cọc gỗ không sâu mục, nứt gãy.
Xử lí bề mặt Tuốt tròn, vót nhọn 1 đầu và được lau dầu hoặc nhúng nhựa đường đen tùy theo yêu cầu của khách hàng.
Độ ẩm 12%
Công suất 1-10 x 40’ HC conts/ tháng.
Đóng gói Pallets, màng co.
Nhà máy 7,000 m2, 50 công nhân.
Kho hàng 2,000 m2.

Ứng dụng trong thực tế

Cọc gỗ đô thị

Cọc gỗ làm cầu đường

Cọc gỗ làm giàn đỡ mái che nhà

Cọc gỗ làm giàn hoa

Cọc gỗ làm hàng rào

Cọc gỗ trong nông nghiệp